zgrywać się


zgrywać się
Zachowywać się w niekonwencjonalny lub niezwykły sposób, zwłaszcza w celu oszukania kogoś; wygłupiać się, żartować lub udawać
Eng. To behave in an unconvential or unusual way, especially in order to fool someone; to pretend or play tricks

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • zgrywać się — I – zgrać się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tracić w grze dużą sumę pieniędzy lub wszystko; przegrywać wiele pieniędzy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zgrywać się w karty. Zgrać się do ostatniego grosza. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zgrywać się — Zgrać się do (suchej) nitki zob. nitka 3 …   Słownik frazeologiczny

  • zgrywać — ndk I, zgrywaćam, zgrywaćasz, zgrywaćają, zgrywaćaj, zgrywaćał, zgrywaćany forma ndk czas. zgrać (p.) zgrywać się 1. → zgrać się 2. «przesadzać, szarżować w grze aktorskiej; grać z przesadą obliczoną na efekt» Aktor zgrywał się na scenie. Zgrywać …   Słownik języka polskiego

  • zgrywać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zgrywaćam, zgrywaća, zgrywaćają, zgrywaćany {{/stl 8}}– zgrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dostrajać do siebie brzmienie kilku instrumentów :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zgrać (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zgrywać (się) I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zgrać — dk I, zgraćam, zgraćasz, zgraćają, zgraćaj, zgraćał, zgraćany zgrywać ndk I, zgraćam, zgraćasz, zgraćają, zgraćaj, zgraćał, zgraćany 1. «zharmonizować brzmienie paru instrumentów; zestroić» Zgrane instrumenty. Zgrać skrzypce z altówką, z fletem.… …   Słownik języka polskiego

  • odegrać — dk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany odgrywać ndk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany 1. «wykonać utwór muzyczny na instrumencie lub na instrumentach; zagrać coś» Orkiestra… …   Słownik języka polskiego

  • pajacować — ndk IV, pajacowaćcuję, pajacowaćcujesz, pajacowaćcuj, pajacowaćował pot. «błaznować, wygłupiać się, zgrywać się» …   Słownik języka polskiego

  • z- — (w wyrazach, których tematy rozpoczynają się na samogłoskę lub spółgłoskę dźwięczną, a także na s, sz, h, np. zbieleć, zżąć, zsuwać, zszywać, zheblować) 1. «przedrostek nadający aspekt dokonaności czasownikom niedokonanym, np. zanalizować,… …   Słownik języka polskiego

  • ważniak — pot. Odstawiać, strugać, zgrywać itp. ważniaka «zachowywać się jak bardzo ważna osoba, podkreślać znaczenie swej osoby»: (...) uważa się za kluczową figurę, pyszni się, zgrywa ważniaka i robi wokół siebie dużo szumu. Przekrój 26/2001 …   Słownik frazeologiczny